Skip to content
Rozengeur_Logo_KLEUR

Lieve vrienden van Rozengeur,

Met heel veel spijt moeten wij u berichten dat Rozengeur haar deuren per 1 november 2021 zal sluiten. Covid heeft ook ons persoonlijk in juli j.l. geraakt en hierdoor is onze energie om de kwaliteit en service te verlenen zoals u gewend was, er helaas niet meer.

Onze beslissing om te stoppen hebben wij na een lange overweging gemaakt en het raakt ons diep om afscheid van onze lieve klanten te moeten nemen. Wij kijken terug op 4 fantastische jaren, wij danken u hartelijk voor uw vertrouwen in onze keuken en bediening.

Met warme groet,

Zahra en Mehdi Azadmanesh

Dear Friends of Rozengeur,

We are very sorry to inform you that Rozengeur will close its doors as of November 1, 2021. Covid personally affected us in July this year. Our energy to provide the quality and service as you were used to, is no longer there due to the consequences of Corona.

We made our decision to stop after a long consideration and it touches us deeply to have to say goodbye to our dear customers. We look back on 4 fantastic years, we thank you very much for your confidence in our kitchen and service.

With warm regards,

Zahra and Mehdi Azadmanesh

zahra-mehdi-azadmanesh